CLICA PER VEURE LA NORMATIVA I LA POLÍTICA DE RESERVA DE PISTA

 

PROCESSOS

L’usuari haurà de realitzar la inscripció al centre o curs interessat a través de la web a la corresponent pàgina d’inscripció o ben emplenant el full d’inscripció, descargable des de la web, dissenyat per a això. En aquest últim cas, l’usuari haurà d’enviar via correu electrònic a [email protected] aquest full d’inscripció juntament amb el comprovant de pagament.

L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament. Una vegada realitzats se li enviarà una confirmació d’inscripció. Totes les inscripcions que no hagin estat abonades en un termini de 2 dies seran anul·lades i perdran la reserva. En el cas del curs, si arribat el dia d’inici l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no tindrà dret a plaça ni, per tant, d’assistència.

Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual utilitzant les targetes VISA i MASTERCARD.

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els termes detallats a la web i en les condicions següents:

Les cancel·lacions s’han d’informar per escrit 15 dies abans de la data de cobrament del següent rebut, enviant un correu electrònic a [email protected]. No s’accepten cancel·lacions informades per cap altra via. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar totes les dades de la inscripció, afegint nom i cognoms, data i dades de contacte.

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

L’organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar un curs si no hi ha suficients inscrits.

En aquest cas, es retornarà el pagament corresponent de manera íntegra. No es donarà cap altre tipus de compensació.