Respecte a l’esport escolar, ningú posa en dubte, a hores d’ara, la necessitat d’una educació física integrada al sistema educatiu i d’una oferta d’activitats físic-esportives àmplia, variada i adequada a l’edat escolar per millorar les capacitats motrius dels nens. No obstant això, pensar que un aspecte tan imprescindible del desenvolupament de la persona com és la capacitat motriu pugui solucionar-se amb únicament dues hores setmanals d’educació física és un error.

 

Les definicions d’esport escolar no només parlen d’exercici físic i de moviment, sinó que hi ha una mica més com el sentit de superació, l’esperit de lluita, el treball en equip i el caràcter lúdic i voluntari. Aquestes característiques es posen de manifest fonamentalment en la competició, sempre que aquesta tingui un enfocament educatiu.

 

Els centres escolars són espais idonis per a l’organització d’activitats físic-esportives cap als nens, on es poden unir l’esport i l’educació, esport i l’esbarjo o l’esport i el rendiment. Els responsables de l’esport escolar hem de vetllar perquè els valors educatius de l’esport i de la competició es fan realitat. La relació social és una de les qualitats que s’adquireixen amb ell.

 

La cooperació amb el company d’equip, el respecte al company i al contrari o la capacitat d’autocontrol són valors educatius importants que s’adquireixen amb l’esport si aquest respon a un plantejament educatiu. Molts nens han canviat la seva actitud cap als altres des que participen al món esportiu.

 

Domini d’habilitats i destreses específiques

Encara que aquesta habilitat és només psicomotora, la seva adquisició i perfeccionament permetrà al nen tenir un millor desenvolupament i, per tant, obtenir una millora de les capacitats físiques i psíquiques.

 

Aspecte lúdic i recreatiu en l’esport escolar

L’esport és un joc i s’entén que la gran majoria dels nens estiguin sempre disposats a la seva pràctica. A més, l’esport és motivador per si solament i pot ser un canalitzador d’aquesta motivació tan natural.

 

Hàbits positius per a una alternativa al temps lliure passiu

La importància d’educar al nen en el temps lliure és tal que del seu ús adequat pot dependre la seva trajectòria estudiantil. Ells busquen les mateixes activitats compensatòries que els adults. La missió tant de pares, mares i del centre educatiu serà la de canalitzar les necessitats de competició físiques i psicològiques del nen.

 

Canalització de l’agressivitat

La competició esportiva sembla l’activitat més idònia per canalitzar, dirigir i controlar de manera correcta l’agressivitat humana. D’aquesta manera, l’esport serveix com a relaxació física i psíquica en permetre descarregar les tensions acumulades de la intensiva jornada escolar.

 

Per Llorenç Torres Florit

Fisioterapeuta i Entrenador Personal